sale@vpmedia.vn 0857 066 866

Chính sách quy định chung

Công ty Cổ phần Công nghệ truyền thông Việt Phát có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106342003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/10/2013, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 15/01/2020 (sau đây gọi là VPMedia) xin cảm ơn quý Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ cũng như hệ thống phần mềm cung cấp dịch vụ của VPMedia. VBot là sản phẩm độc quyền do VPMedia quản lý và phát triển. Hệ thống phần mềm của VBot được thiết lập tại địa chỉ website: https://vbot.vn nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng dịch vụ tổng đài ảo tiện lợi, hiệu quả và tiết kiệm nhất hiện nay. Trước khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của VBot trên hệ thống phần mềm này, quý Khách hàng vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản bên dưới.

Điều khoản và Điều kiện sử dụng

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản sử dụng”) được áp dụng cho việc người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ được thiết lập trên hệ thống phần mềm ứng dụng được thiết lập dành riêng cho mạng điện thoại di động có thiết lập internet của VBot tại website vbot.vn (“Ứng dụng”), cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho người dùng trên ứng dụng của VBot.

Tài khoản sử dụng

Người dùng sẽ tạo một tài khoản với các thông tin cung cấp phải đảm bảo đầy đủ và chính xác, tránh lạm dụng khai báo gian dối để lợi dụng làm những việc trái với pháp luật.

Quyền truy cập vào thông tin của bạn

Quyền truy cập

Khi bạn sử dụng VBot thì VBot có quyền truy cập vào một số thông tin dữ liệu trên điện thoại của bạn:

- Bộ nhớ
- Danh bạ
- Điện thoại
- Máy ảnh
- Micro
- Vị trí

Tất cả những truy cập của chúng tôi chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng, vậy nên người dùng sẽ không có bất cứ quyền khiếu nại hay tố cáo nào về quyền truy cập này.

Thông tin của người dùng:

Chúng tôi thu thập các thông tin sau của bạn:
- Tên, email, số điện thoại.
- Lưu trữ danh bạ của bạn trên ứng dụng.
- Các liên kết tài khoản của bạn.

Các quy định xử lý vi phạm

Nếu người dùng sử dụng ứng dụng với mục đích trái pháp luật thì tài khoản người dùng sẽ bị xóa vĩnh viễn mà không nhận được bất cứ chi phí bồi thường nào, ngược lại tùy vào mức độ vi phạm, có thể người dùng sẽ phải đền bù thiệt hại do những hành vi của mình gây ra.

(Link tham khảo: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-91-2020-ND-CP-chong-tin-nhan-rac-thu-dien-tu-rac-cuoc-goi-rac-427854.aspx) Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm quy định của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định này quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn (SMS, MMS, USSD), thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Trách nhiệm của người quảng cáo:

Phải kiểm tra Danh sách không quảng cáo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này để tránh việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại trong danh sách này.

Chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng khi được Người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo qua một trong các cách sau:
- Đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo sau khi Người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất.
- Khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký trên giấy in, Cổng/Trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội của Người quảng cáo.
- Gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài thoại của Người quảng cáo để đăng ký.
- Sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.

Cung cấp cho Người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chịu trách nhiệm và phải có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của Người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo.

Có giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho Người sử dụng trong việc từ chối nhận tin nhắn quảng cáo theo Điều 16, thư điện tử quảng cáo theo Điều 20 Nghị định này.

Phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử và các cơ quan tổ chức khác có liên quan trong việc quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại.

Lưu trữ thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và thông tin xác nhận từ chối của người sử dụng để phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thời gian tối thiểu là 01 năm.

Nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo:

Không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này hoặc Người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó.

Đối với quảng cáo qua tin nhắn và đối với số điện thoại ngoài Danh sách không quảng cáo, Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo.

Trường hợp Người sử dụng từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau khi nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên, Người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó.

Phải chấm dứt việc gửi đến Người sử dụng nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc thực hiện gọi điện thoại quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của Người sử dụng.

Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.

Chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.

Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin