sale@vpmedia.vn 0857 066 866

Chính sách bảo hành

Các dịch vụ hỗ trợ bảo hành

Gồm các tính năng trong gói dịch vụ của ứng dụng VBot.

Thời hạn bảo hành

Tùy theo gói dịch vụ của ứng dụng.

Điều kiện bảo hành

Khách hàng phải đăng ký thành công dịch vụ.

Quy trình bảo hành

Nếu các điều kiện bảo hành thỏa mãn, khách hàng thông báo cho VBot về vấn đề của dịch vụ. Sau khi các vấn đề được khắc phục, hệ thống sẽ kích hoạt lại dịch vụ cho khách hàng sử dụng.

  • QR CODE

Tải xuống và sử dụng ngay bây giờ


VBot hiện đã có mặt trên Google Play, App Store và Windows. Tải xuống ngay hôm nay để hưởng những ưu đãi tốt nhất.