Chính sách đổi trả


Điều kiện chung

Thời hạn yêu cầu đổi trả / hoàn tiền: Trong vòng 3 ngày kể từ ngày khách hàng đăng ký gói cước VBot thành công.
Tài khoản của khách hàng không vi phạm các điều khoản chung của VBot.
Đăng ký thành công nhưng không sử dụng được các tính năng của dịch vụ.

Các trường hợp từ chối đổi trả/hoàn tiền

Vi phạm các chính sách, điều kiện chung trên.
Có hành vi gian lận trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Quy trình đổi trả/hoàn tiền

Khách hàng phải đăng ký thành công dịch vụ.

Quy trình bảo hành

Nếu các điều kiện bảo hành thỏa mãn, khách hàng thông báo cho VBot về vấn đề của dịch vụ. Sau khi các vấn đề được khắc phục, hệ thống sẽ kích hoạt lại dịch vụ cho khách hàng sử dụng.