Chính sách vận chuyển


Đây là sản phẩm dịch vụ trực tuyến, khi khách hàng nạp tiền vào tài khoản và đăng ký dịch vụ thông qua website: https://vbot.vn hoặc ứng dụng VBot trên các hệ điều hành IOS/Android thì sẽ được sử dụng dịch vụ ngay tức thời. Chính sách này sẽ được hiển thị rõ ràng cho người tiêu dùng tại thời điểm thu thập thông tin.