Đăng ký định danh cho doanh nghiệp


Tên định danh là gì

Tên định danh tiếng anh là brandname, là tên tổ chức, doanh nghiệp, thương hiệu được sử dụng trong hoạt động quảng cáo bằng tin nhắn, gọi điện thoại. Theo quy định tại điều 23 Nghị định 91/2020/NĐ-CP, tên định danh phải:

  • Không quá 11 ký tự viết liền nhau sử dụng chữ cái Latin, chữ số (từ 0 đến 9) hoặc các ký tự (-), (_), (.), khoảng trắng.
  • Không phân biệt chữ hoa, chữ thường.
  • Không là một tập hợp chỉ gồm các chữ số và được sử dụng để hiển thị hoặc xác định thông tin về nguồn gửi.

Một số quy định về tên định danh:

  • Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký và sử dụng tên định danh với số lượng không giới hạn cho mục đích quảng cáo bằng tin nhắn, gọi điện thoại.
  • Tên định danh được cấp cho tổ chức, cá nhân là duy nhất trong Hệ thống tên định danh quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) cấp.
  • Có thời hạn sử dụng là 03 năm kể từ ngày được cấp

Chi phí đăng ký định danh

  • Chi phí nộp cho Cục An Toàn Thông Tin là 200.000đ/hồ sơ định danh
  • Nếu dung qua dịch vụ đăng ký định danh của VBot, tổng chi phí là : 1.500.000đ/hồ sơ định danh (VBot sẽ hỗ trợ Kh làm hồ sơ và nộp)