Chính sách và quy định chung


Công ty Cổ phần Công nghệ truyền thông Việt Phát có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106342003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/10/2013, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 15/01/2020 (sau đây gọi là VPMedia) xin cảm ơn quý Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ cũng như hệ thống phần mềm cung cấp dịch vụ của VPMedia. VBot là sản phẩm độc quyền do VPMedia quản lý và phát triển. Hệ thống phần mềm của VBot được thiết lập tại địa chỉ website: https://vbot.vn nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng dịch vụ tổng đài ảo tiện lợi, hiệu quả và tiết kiệm nhất hiện nay. Trước khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của VBot trên hệ thống phần mềm này, quý Khách hàng vui lòng đọc kỹ các điều kiện và điều khoản bên dưới.

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều khoản sử dụng”) được áp dụng cho việc người dùng truy cập và sử dụng dịch vụ được thiết lập trên hệ thống phần mềm ứng dụng được thiết lập dành riêng cho mạng điện thoại di động có thiết lập internet của VBot tại website vbot.vn (“Ứng dụng”), cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho người dùng trên ứng dụng của VBot.

Tài khoản sử dụng

Người dùng sẽ tạo một tài khoản với các thông tin cung cấp phải đảm bảo đầy đủ và chính xác, tránh lạm dụng khai báo gian dối để lợi dụng làm những việc trái với pháp luật.

Quyền truy cập thông tin của bạn

Quyền truy cập

Khi bạn sử dụng VBot thì VBot có quyền truy cập vào một số thông tin dữ liệu trên điện thoại của bạn:
- Điện thoại
- Micro
- Bộ nhớ
- Danh bạ
- Máy ảnh
- Vị trí
Tất cả những truy cập của chúng tôi chỉ thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng, vậy nên người dùng sẽ không có bất cứ quyền khiếu nại hay tố cáo nào về quyền truy cập này.

Thông tin người dùng

Chúng tôi thu thập các thông tin sau của bạn:
- Tên, email, số điện thoại.
- Lưu trữ danh bạ của bạn trên ứng dụng.
- Các liên kết tài khoản của bạn.

Các quy định xử lý vi phạm

Nếu người dùng sử dụng ứng dụng với mục đích trái pháp luật thì tài khoản người dùng sẽ bị xóa vĩnh viễn mà không nhận được bất cứ chi phí bồi thường nào, ngược lại tùy vào mức độ vi phạm, có thể người dùng sẽ phải đền bù thiệt hại do những hành vi của mình gây ra.

(Link tham khảo: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-91-2020-ND-CP-chong-tin-nhan-rac-thu-dien-tu-rac-cuoc-goi-rac-427854.aspx)

Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm quy định của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Nghị định này quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn (SMS, MMS, USSD), thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Trách nhiệm của người quảng cáo.

Phải kiểm tra Danh sách không quảng cáo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này để tránh việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại trong danh sách này.

Chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng khi được Người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo qua một trong các cách sau:
- Đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo sau khi Người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất.
- Khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký trên giấy in, Cổng/Trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội của Người quảng cáo.
- Gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài thoại của Người quảng cáo để đăng ký.
- Sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.

Cung cấp cho Người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chịu trách nhiệm và phải có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của Người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo.

Có giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho Người sử dụng trong việc từ chối nhận tin nhắn quảng cáo theo Điều 16, thư điện tử quảng cáo theo Điều 20 Nghị định này.

Phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử và các cơ quan tổ chức khác có liên quan trong việc quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại.

Lưu trữ thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và thông tin xác nhận từ chối của người sử dụng để phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thời gian tối thiểu là 01 năm.

Nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo:
- Không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này hoặc Người sử dụng không đồng ý nhận quảng cáo trước đó.
- Đối với quảng cáo qua tin nhắn và đối với số điện thoại ngoài Danh sách không quảng cáo, Người quảng cáo chỉ được phép gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo.
- Trường hợp Người sử dụng từ chối nhận quảng cáo hoặc không trả lời sau khi nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên, Người quảng cáo không được phép gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nào đến số điện thoại đó.
- Phải chấm dứt việc gửi đến Người sử dụng nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc thực hiện gọi điện thoại quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của Người sử dụng.
- Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.
- Chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.
- Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.
- Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo.

Yêu cầu đối với cuộc gọi điện thoại quảng cáo:
- Mọi cuộc gọi điện thoại quảng cáo đều phải có đầy đủ thông tin về người thực hiện cuộc gọi điện thoại quảng cáo (gồm tên, địa chỉ) và được giới thiệu đầu tiên trước khi cung cấp nội dung quảng cáo. Trong trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.
- Trường hợp Người sử dụng từ chối nhận cuộc gọi điện thoại quảng cáo, Người quảng cáo phải chấm dứt ngay việc tiếp tục gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng đó.

Dịch vụ trên ứng dụng của VBot

VBot là ứng dụng, giải pháp giúp bạn quản lý cửa hàng/doanh nghiệp một cách dễ dàng, hiệu quả và tiết kiệm hơn.

Là hệ thống Call – Center hợp nhất các kênh chăm sóc khách hàng của cửa hàng/doanh nghiệp (Điện thoại, Zalo OA, Facebook) trên một hệ thống duy nhất với hai hình thức:
- Inbound Call Center
- Outbound Call Center

Tích hợp các đầu số 1900, 1800, số di động hoặc số cố định, Voice Brandname, Zalo OA của doanh nghiệp làm hotline tổng đài để thực hiện các cuộc gọi ra, tiếp nhận cuộc gọi đến. Người dùng có thể thực hiện cuộc gọi ra bằng Voice Brandname hoặc bằng Zalo OA của doanh nghiệp tới người dùng Zalo, tiếp nhận cuộc gọi đến bằng số hotline và từ người dùng Zalo gọi tới Zalo OA của doanh nghiệp.

Cước phí dịch vụ

Bảng giá cước dịch vụ của VBot được thể hiện trên ứng dụng VBot hoặc trên website https://vbot.vn/

Cước phí dịch vụ này có thể được thay đổi tùy từng thời điểm và tình hình thị trường. (Cước phí dịch vụ này đã bao gồm VAT)

Quy trình giao dịch

Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ

Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng trên website vbot.vn, sẽ thực hiện các bước sau:
- Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ mà người mua đang quan tâm.
- Tham khảo thông tin giá và chính sách hỗ trợ của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đang có nhu cầu mua (tiêu chuẩn chất lượng, chế độ bảo hành…).
- Đăng ký tài khoản (trên web vbot.vn hoặc ứng dụng VBot trên điện thoại).
- Nạp tiền vào tài khoản (trên web) qua các hình thức:
- Thanh toán trực tiếp.
- Các thẻ ATM do các ngân hàng Việt Nam phát hành.
- Qua ví điện tử: ZaloPay, MoMo,…- Các thẻ thanh toán quốc tế: Visacard, Mastercard,…

Quy định sử dụng tiền nạp:

- Tiền nạp chỉ được phép dùng để thanh toán cho các sản phẩm/dịch vụ mà Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông Việt Phát được phép cung cấp.
- Không cho phép người dùng thực hiện rút tiền mặt, chuyển khoản giữa các người dùng

Người mua thắc mắc, khiếu nại (nếu có) sẽ liên lạc trực tiếp tới bộ phận chăm sóc khách hàng của VBot: hotline 0857 066 866 để nhận được giải đáp.

Đảm bảo an toàn giao dịch

Khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai với bất kỳ lý do, hình thức liên lạc nào. VBot không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro người dùng có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của khách hàng qua internet hay qua email.

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và Quy định của Pháp luật.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi cơ quan Pháp luật yêu cầu.

Quản lý thông tin xấu

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho VBot về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ 3 để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Người dùng không sử dụng dịch vụ của VBot vào những mục đich bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và/hoặc phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của VBot hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng loạn thị trường, sử dụng VBot để kinh doanh cuộc gọi, gọi nhiều cuộc gọi rác trái với pháp luật. Trong trường hợp vi phạm, người dùng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Người dùng không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ VBot cung cấp cho một bên thứ 3 nếu không được sự đồng ý của VBot.

Người dùng không được hành động gây mất uy tín của VBot dưới mọi hình thức như: gây mất đoàn kết giữa các người dùng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ 2, thông qua một bên thứ 3 hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của VBot.

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

VBot cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của VBot, VBot sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến người dùng không thể tham gia giao dịch được thì người dùng thông báo cho Ban quản lý VBot qua địa chỉ email sale@vpmedia.vn, chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên, Ban quản lý VBot sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của người dùng không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

Chính sách bản quyền

Chính sách bản quyền của VBot được thiết lập đi kèm với Điều khoản sử dụng này. Người dùng cam kết sẽ không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào liên quan đến hoặc được nêu ra trong Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách bản quyền của VBot.