Webhooks

Hướng dẫn chi tiết cấu hình Webhook.


Mua tiện ích bổ sung

Truy cập trang: Tiện ích bổ sung - VBot

Nhấn nút + Đăng ký để thêm dịch vụ API của VBot

Chọn gói tiện ích Dịch vụ API và thời hạn sử dụng. Nhấn Lưu

Cài đặt Webhooks

Sau khi mua tiện ích Dịch vụ API, truy cập Webhooks

Nhấn nút để chính sửa URL.

Nhập URL URL mới. Nhấn Lưu

Lưu ý: Các mã CAMPAIGN_CALLHISTORY_CALL phải có trạng thái Mở.